Välkommen till min sida för själen i livet

och människans energi

Här skriver jag om erfarenheter, lärdomar och insikter utifrån 20 års arbete med människors personliga växande. Min övertygelse är att det finns en mening med det som sker och att vi har den energi vi behöver (när vi behöver den) inom oss. Jag hoppas kunna inspirera, väcka tankar och bidra till att du får uppleva mer av din kraft och egentliga kapacitet.

Med “själen i livet” menar jag kärnan och den livskraft som vi människor har inom oss och som vi mår bra av att ha kontakt med. För balans, energi, medvetna val och meningsfullhet i vardagen.

Att skriva har blivit en viktig del i mitt sätt att dela med mig.

Med det jag skriver vill jag inspirera människor till att ta reda på mer om sig själva och förstå sin energi och hur de kan påverka den, så att de kan fullfölja sina livsuppdrag.

/Aryel