En gång utbränd alltid…?

Posted on Leave a commentPosted in Livets verksamhet

Att bygga sin identitet på en sjukdom, oavsett symptom, är dumt. För det lär fortsätta hindra människan att få fram den livskraft som hon har rätt till. Jag vet. Har man en gång lyckats bränna alla broar, levt i tunnelseende med panikångest, dragits med dagliga doser av ett diffust men högst verkligt dåligt mående som är svårt för omgivningen att SE är det lätt att – när man väl kommit upp på vägen igen – dra in tentaklerna och akta sig för att gå in i samma destruktiva mönster som en gång ledde rakt in i väggen.

Nu är jag en av dem (ett levande bevis) som är övertygad om att ett djupgående personligt arbete kan leda till att vi får kunskap om oss själva och hur vi fungerar som ger oss nycklarna till hur vi vill leva livet. Med vårt friska jag som grund i vår identitet.


1. Ta reda på grundorsaken till symptomen. Kartlägg också de utlösande faktorerna. Lös upp inre blockeringar (en personlig insikt kan vara djupt helande. Ta hjälp utifrån som kan hjälpa dig titta på det ur olika perspektiv).

Process

2. Identifiera mönstrena i personliga sambanden mellan orsak och verkan för att kunna bryta dem och skapa nya. Inte minst på det mentala planet. Bejaka det friska genom mental träning och ökad styrka. Träning innebär träning. Det är viktigt att kunna se sig själv frisk, livskraftig, energifylld och det man egentligen vill.

3. Konkretisera vad som behöver åtgärdas i såväl det inre som yttre. En kombination av att gå inåt och  – och lösa upp känslomässiga blockeringar – och att ta tag i det fysiskt praktiska här och nu så som träning, relationer, de viktiga samtalen, arbetsrollen mm – är optimalt.

3 a. Gör en handlingsplan (tips! Börja med något som inte är övermäktigt och lösgör energi för att ta itu med det som är lite jobbigare).

4. Gör jobbet. Följ handlingsplanen och gör det som planerats hela vägen. Tänk gärna ett steg längre. Stärk förmågan att ta ansvar och konsekvenser samt självrespekten genom att fullfölja och göra det som krävs för hållbar effekt.

5. Låt steg 1-4 bli en del av din vardag, ditt sätt att leva och ta hand om det livet serverar. Ta ett steg i taget.


Inre blockeringar kommer förr eller senare manifestera sig i det yttre och förmågan att hantera det som livet innehåller; ups and downs. Vi kan döva oss och begränsa oss med hjälp av snåla tankar och en nedvärderande attityd till vår förmåga.

Men mest nytta har vi av att förankra och fördjupa förhållningssättet att vi har den energi vi behöver. Innerst inne finns en frisk och livskraftig kärna som på olika sätt bäddats in och hindrat oss från att leva fullt ut. Det har vi makten att förändra.

Min erfarenhet är att det är guld värt att ha någon vid sin sida som peppar, kramar om, balanserar, ger en spark i baken och påminner om vem man är och vill vara för att skapa förändring och fortsätta framåt. Men målet är att man ska bli självgående, inifrån och ut.

Här kan du läsa mer om mitt ”Servicepaket för utbrända” >

Aryel Walett – Din personliga resurs för ett liv och ledarskap med mera själ i