Vad påverkas du av i ditt liv?

Posted on Leave a commentPosted in Livets verksamhet

När jag arbetar med människor gör jag på grunden att allt är energi. Sedan 15 år är jag av Connemara by Nature certifierad att arbeta med Personlig Optimering som optimerar människor för ett funktionellt liv.

Ett av stegen handlar om att kartlägga hur människans livssituation ser ut här och nu. Vilka relationer och situationer lever hon med? Vad för energi omger hon sig med? Med ögon på människor som energi istället för person kan vi lättare identifiera det som gynnar respektive bromsar henne i att fungera som bäst och därmed må gott. Ansvaret ligger hos henne själv. Ansvaret för vem och vad hon omger sig av.

Ibland påverkas vi mer eller på ett annat sätt än vi tror av dem vi omger oss av. Det kan i sin grund handla om att den personen påminner om något du har i bagaget. Att du i den relationen river upp sår som aldrig fått läka. När människor väljer att rensa i sitt bagage och ta hand om sig själva inifrån och ut sker en förändring som gör inventeringen av livet här och nu nödvändig. Vad ger dig energi? Vad tillåter du ta din energi?

Gamla relationer kan vändas upp och ner, skakas om och förankras i en ny grund eller avslutas. För att bejaka och förankra det nya krävs ny energi – nya människor, nya relationer och att bryta med det gamla. Det är okej att människor och relationer kommer och går. Det är okej att släppa taget om det som är dött, det som inte längre gynnar någon av er, och det som är direkt destruktivt skadligt. Det är okej att kapa den gren på ditt livs rosenbuske som inte längre växer och som kanske riskerar att få resten av busken att vissna om den hänger kvar. Detta gäller såväl privata som sociala och affärsrelaterade relationer.

Ibland hänger vi kvar för att vi tror att det är en bra situation och relation att hänga kvar vid. Då får du fråga dig om dina intentioner med att hänga kvar. Varför? Till vilken nytta då? För vem? Gäller det tveksamheter kring den andres intentioner på så sätt att det skaver någonstans kan det vara bra att ställa sig frågan: ”Vill den här personen mig väl?” Det är viktigt att inte ha gammalt ”bôs” i vägen när du ska svara på frågan inifrån dig själv. Det vill säga att det inte är dina gamla erfarenheter som får dig att tvivla på det som egentligen är bra.

Hur ska vi veta?

Många människor vet. Innerst inne. När vi lägger handen på hjärtat och landar i vårt eget centrum redo att ta emot oss själva som vi är, som vi vill vara och som vi har rätt att vara så finns där svar som inte är tveksamma, rädda eller kantade med ”om och men”… De är raka. Enkla. Avskalade. De vill dig väl. 

Svaren inifrån dig själv.

Woman Soul Business Optimerar kvinnor och deras naturliga ledarskap för ett energifyllt och funktionellt liv.
Woman Soul Business – Optimerar kvinnor och deras naturliga ledarskap för ett energifyllt och funktionellt liv.

12524326_1074159469292773_7403001528142935965_n