Låt själen komma till tals.

Posted on Leave a commentPosted in Livets verksamhet

Det är först när du väljer att inte längre identifiera dig med dina känslor och tankar, din fysiska kropp och beteenden, som din själ kan komma till tals och fylla på dig med din egen kraft inifrån och ut.

Missförstå mig rätt. Känslor och tankar FINNS. De kan vi aldrig förneka och ska heller inte sopas under mattan eller på annat sätt dövas. De ska respekteras, tas om hand och få sin plats – i ett arbete med dig själv där du har möjlighet att utveckla ditt förhållningssätt till dem.

Vi är ofta så upptagna av att hitta lösningar och verktyg för att snabbt ta oss framåt, gärna förbi de prövningar och hinder som utmanar oss, att vi hoppar över behovet av att landa i oss själva. Verkligen landa ordentligt, hela vägen in i kärnan där all den energin, kunskapen och de svaren vi söker, egentligen finns. Anledningen kan vara rastlöshet, tidsbrist, oro eller något annat som för oss bort från kärnan. Men den egentligen anledningen är grundorsaken till dessa symptom, den blockerande energin i vårt inre som vi helst vill slippa fejsa.

Tid. Hjälp. Närvaro. Trygghet. Förtroende. Lyhördhet. Flexibilitet. Tydlighet. Gränser. Tålamod. Tillåtelse. Kärlek.

Allt det och lite till behöver vi som upplevt kraftig obalans och söker balans. Balans handlar inte om att få ordning på livet. Balans handlar om att få ordning på vårt inre och stå stadigt i oss själva. Oavsett vad som händer runt oss.

Hur ska vi komma i kontakt med och kommunicera med vårt inre om vi springer ifrån oss själva och den plats i oss där alltihop vi egentligen söker finns?

Tänker att varje människa på ett själsligt plan har en tanke och idé med livet som är värdefull att lyssna till. Och göra någonting med.

Personligen är jag mer eller mindre allergisk mot allt abstrakt arbete som inte har någon förankring, eller kan förankras, i vår fysiska verkliga värld och vardag. Det beror på att jag i början av min karriär som människoarbetare och energiterapeut tappade fotfästet och jordningen ganska rejält – vilket i sig lärde mig om vikten av att ha fötterna på jorden och alltid omforma det abstrakta till något konkret användbart.

Vad, varför, för vem och till vilken nytta då?

Om du mår dåligt – ta reda på varför. Nöj dig inte med det uppenbara, det som du själv ser är de utlösande faktorerna.
Om du är vilsen – ta reda på varför. Gå tillbaka till den fas i livet där du tappade riktning och ”körde av vägen”.
Om du har dåligt självförtroende – ta reda på varför. Vad eller vems tankar och idéer bär du runt på som hindrar dig från att se ditt eget värde och din förmåga?

Många nöjer sig med att gå runt på halvfart och sucka; ”ja ja, sånt är livet.” Men är det verkligen det? Behöver det var så? Tänk om en enda vända in i dig själv och tillbaka till det som ska föra dig framåt hjälper dig att hitta nya bitar av dig själv!

För dig själv. För dina barn. För din familj. För livet.

När du vänder inåt ger du själen en chans att göra sig hörd.

Då kan du få nycklar till hur du är ämnad att leva ditt liv för att må så gott som du bara kan och fungera optimalt som människa. Balans handlar inte om lycka och eufori. Det handlar om en neutral upplevelse av det som är du, innerst inne. En plats på vilken du kan vila och betrakta det som sker, se problem och hitta lösningarna på ett konstruktivt oberoende sätt. Ett sätt som tillåter dig att pulsera av din livskraft fullt ut.

Aryel Walett
Din personliga resurs för ett liv och ledarskap med mera själ i