Söndagsbilagan 21 december 2014 – En vision om kärlek till människan

Posted on 2 CommentsPosted in Söndagsbilagan

Lovesion®

Det är grunden i mitt sätt att arbeta. Metoden jag tillämpar både i min verksamhet och på mitt eget liv. En tanke, en vision, intention, mission och metod, en djupt förankrad helhetsfilosofi som rör och berör allt som har med människan att göra. Och med ”allt” menar jag det vi vet om, det vi kan ta på, det vi inte kan ta på men som ändå finns där, det som rör och berör individen. Personligt. Emotionellt, mentalt, fysiskt, praktiskt, själsligt och andligt och alla andra delar som personen själv upplever att hon eller han har.

Lovesion-loggo_top

Och alltihop är i grunden energi.

årsringar mindreEnergi som enligt naturens principer sprider sig, läker, helas, växer, fortplantar sig inifrån och ut. Som en trädstam i genomskärning är vi ämnade att växa inifrån och ut. När vi inte gör det. När vi inte tillåts, visas eller präglas till att vara de vi är, innerst inne, ha de känslor och upplevelser vi har – tidigt i livet – händer något med oss. Vi blockeras. Vi stänger ner. Vi slutar leva livet fullt ut så som vi egentligen kan och vill.

Det personliga sambandet mellan orsak och verkan är nyckeln som låser upp inre dörrar

När människor kommer till mig med ett problem är grundfrågan – Varför har denna personen detta problem, denna blockering? Var kommer det ifrån? I mitt sätt att tänka, arbeta och verka kommer allt inifrån. En känslomässig blockering från tidiga år som fått ligga som ett frö och gro till sig till en obalans. Något obearbetat kommer upp till ytan och kan manifestera sig både känslomässigt, mentalt och fysiskt.

Problem nu – möjlighet i framtiden

Som en extremt känslomässig varelse har jag med tiden fått lära mig många knep för att kliva ur mina känslor när jag tagit på mig dem som en sorts identitet. Jag har också lärt mig att använda min sensitivitet på ett mer produktivt och konstruktivt sätt – i min förmåga att känna in andra människors energi som är ett av mina verktyg i min professionella vardag där jag kan se att de har ett syfte, mål och mening.

Jag ser det som  att känslor, tankar, kroppen och vår förmåga att gå till handling är själens verktyg för att vara människa. Det är inte alltid vi är ”utbildade” i att använda dem väl, i kärlekens tjänst, utan egots kraft har ett finger med i spelet som gör oss till offer för det vi vill ha av helt själviska skäl. Att gå på känsla kan innebära en risk för att vi manipulerar oss bort från det som är på riktigt. Sanningen. Bortom egots begär och förmåga att fly från det som är extra jobbigt.

Ur det växer beroenden, missbruk och självbedrägeri.

Men hjälp finns att få. Det är fullt mänskligt att vara så där självisk och se till sig själv först om och när vi inte fått lära oss något annat. Gudarna ska veta att jag kan den konsten innan och utan. Jag levde min första del av livet på att sko mig själv först. Det har varit en lång mödosam väg in i uppgiften att vara till för andra och rikta om mig i kärlekens tjänst. Men med hjärta för mig själv, mitt inre barn och ur perspektivet att skilja på sak och person, att göra sig fri från skuldkänslor, har jag erfarit att både jag och många andra människor jag mött på min väg har möjligheten att styra upp, skala av, rikta om, lägga handen på hjärtat och hitta det som är sant för en själv. Kärnan. Själen.

Varför vi är här och vad som är meningen med det är en högst personlig fråga.

Och svaret har bara du.

Jag kan vara en kanal för att hjälpa till att få fram det där svaret. Mina många års erfarenhet av att ta in och läsa av människors energi, på många olika plan, har utvecklat min förmåga att kommunicera med det som jag upplever som själen i människan. En känsla, tanke och förnimmelse av vad du kan få ut av livet, plöja ner i din verksamhet och fylla för funktion, som kan ge dig förmåga att förankra, balansera och stärka dig själv inifrån och ut.

För varje människa är en Healer.

En attityd till helandets konst som Lovesion® omfamnar och verkar för. Att vi som hjälper andra genom att ställa oss till tjänst ska hjälpa dem att hitta sin egen kraft. Vara sin egen kanal. Förstå och greppa sina egna verktyg för att gå framåt, utåt och uppåt. Vi är bara en assistans på vägen.

Flummigt eller inte.

Uppdraget medför steg och ansvar för att vara lyhörd för det abstrakta, ta fram det inre, omforma det till något konkret och tillämpa det i det yttre. Livet, så som det är. Annars har vi inte gått hela vägen.

Helandets kraft genom praktisk handling är ofta underskattat.

Jag tror på mirakel som resultat av människors vilja att göra jobbet. Anledningen till att jag gör det är att jag sett resultaten i mitt eget liv, vad jag uppnått, förändrat och åstadkommit som gör att alla de drömmar jag hade för några år sen har förverkligats och nya får ta vid. Jag har sett andra i sina livsavgörande genombrott på sådana sätt att det inte går att ta miste på.

När du önskar mer mirakel och magi i ditt liv

  • Söndag2Fokusera på den energi du önskar fylla ditt liv med, i ALLA lägen. Sätt den i verket genom fysisk praktisk handling.
  • När du är låg och mår på ett sätt som påverkar din förmåga att sprida gott – Aktivera dig fysiskt! T.ex. kan du ta en rask promenad och låt ditt inre berätta hur du kan ge till andra. (När jag har varit i känslomässig obalans har den bästa medicinen varit att ge någon annan massage och närvara i det –  skapar distans.)
  • Välj bort energi som du inte vill ha i ditt liv. Tänk på människorna i ditt liv som energi och inte som personer. Om de inte står för det du önskar och vill skapa så gör något åt det.
  • Lita på att du har det inom dig. Vad det än är du söker, längtar efter, vill uppnå och hitta. Du har det. Jag lovar. Det kanske är några lager till som behöver skalas av. Var sak har sin tid. Du kanske måste gå några varv till i invanda mönster för att bli färdig med dem och lära dig det du behöver ha med dig till ditt sen. Du är där du ska vara.

Mitt i din personliga process förankrad i din själs kärlek till livet.

Soul Research by Aryel

Bennie o jag

Läs mer om metoden Lovesion® på min hemsida >