Livets goda skafferi #5 – Då-Nu-Sen soppa

Posted on 1 CommentPosted in Recept ur livets goda skafferi December 2015

Finns det en mening med allt som sker?

Hur är det för dig?

Kan det vara så att det finns kunskap att hämta om dig själv och livet i det som händer, uppstår, kommer till dig och utmanar dig?

När din kropp har ont – försöker den då berätta något för dig?

När du stoppas på din inslagna väg – är det en signal till för att få dig att reflektera? Kan det vara så att vårt liv här i sig innehåller verktyg, budskap och lärdomar som är meningen att vi ska lyssna och ta vara på?

Kan tidigare livserfarenheter vara med och forma innehållet i drömmar, visioner och mål?

Om jag vänder mig bakåt och tittar på var jag kommer ifrån, hur jag kom hit, förankrar mig i mig själv här och nu, tar fram det som hittills legat i dvala eller gömts av masker jag tagit på mig, tillgodogör mig det goda i det förflutna, öppnar min källa av kraft i nuet, så kan jag göra något bra av det jag lärt mig och skapa meningsfull kvalitet i nästa steg mot framtiden.

Ta vara på dina resurser – både de gömda och de självklara. Låt livets prövningar bli en inre rikedom.

sign300 x