Optimering ledarskap – Låt processen ha sin gång.

Posted on Leave a commentPosted in Livets verksamhet

Det här med att försöka för mycket och få motsatt effekt istället för det önskade resultatet har jag god erfarenhet av. Förankrad i begrepp som att ”gå hela vägen” kan tillsammans med envishet göra att ansträngningen hindrar flödet i processen. Jag har slagits till marken och rest mig igen så pass många gånger att jag har slutat räkna. Men för varje gång lär jag mig mer och mer om det som avgör.

Vikten av att stå förankrad i sig själv.

Att släppa taget och betrakta processen kräver förankring hela vägen inifrån och ut. Centrering i en neutral punkt inom oss ger oss inte bara balansen att se på det som händer utan att ingripa, det ger oss också förmågan att låta livskraften och vår själ genomsyra det vi är här för. Att leda oss själva och andra betyder olika saker för olika människor i olika positioner. Var och en behöver hitta sin nyckel.

En knippe grundkriterier.

Om en vecka sitter jag mitt i den Energiologiska kursen Optimering ledarskap∗ i Stockholm. Som redan certifierad Energiolog∗∗ har jag varit med förr och vid ett tidigare tillfälle tog vi fram den Energiologiska nyckeln för föräldraskap. Nyckeln innehåller grundkriterier som går att tillämpa i alla mammors och pappors ledarskap. För mitt arbete är den särskild viktig då mina klienter någon gång, förr eller senare, får möjlighet att möta och ta hand om sitt inre barn. Det läckra med nyckeln är att den gör arbetet enklare, och själklart. Genom att fokusera på grundkriterierna, och vad de betyder för just mig, och för just dig (var och en har sin individuella tolkning) blir vi varse om vad vi behöver göra, hur vi vill vara och vad vi vill stå för i vårt föräldraskap och personliga ledarskap.

Ledarskap på jobbet

Varje företagsledare får med det Energiologiska ledarskapet möjligheten att sätta grundkriterierna för just sin verksamhet. Vad är viktigt för att organisationen ska fungera och för lönsamheten? Dessa används sen för att identifiera och konkretisera både ledarens och medarbetarnas utvecklingspotential. De grundkriterierna som kan vara 3-5 stycken blir just det företagets Energiologiska nyckel. Så har jag förstått det.

För att vara säker på att jag förstått rätt och för att ännu mer gjuta in grundfundamentet av det Energiologiska ledarskapet i min affärsverksamhet deltar jag i kursen en gång till. 😀 Med intentionen att låta processen ha sin gång.

Stå bredvid och titta på

Att betrakta utan att ingripa är för mig en utmaning som jag fått växa i under hösten genom utvecklandet av min nya varumärkesprofil. Under tidiga våren kommer jag att presentera denna min verksamhet som riktar sig till ledare som vill förankra, fördjupa och förädla sitt ledarskap, privat, socialt och professionellt, inifrån själen och ut.

Aryel Walett
Din personliga resurs för ett liv och ledarskap med mera själ i

15941543_1387656651276385_1914463471_n
Optimering ledarskap – Nästa kurs hålls i Stockholm 13-15 januari. Det finns plats för dig som vill komma med. Klicka på fotot för att se mer info.
Energiologi - Utbildar människor som arbetar med människor.
Energiologi – Utbildar människor som arbetar med människor.
image
Mer information om mina tjänster och min blogg för företagsledare kommer inom kort. www.aryel.se