Söndagsbilagan 25 oktober 2015 – Livsgnistan.

Posted on Posted in Söndagsbilagan

I tider som dessa är det viktigare än någonsin att stanna upp och fråga sig vad som är viktigt. Egentligen. Att gå till kärnan av sig själv, förstå den, greppa den och ta det du finner i den med dig ut i världen genom både tanke, känsla och handling.

Privat, social och yrkesrelaterat:

  1. Vem är du som människa och som själ, vad är viktigt för dig, hur ser dina värderingar ut och vart tar din vision dig i livet?
  2. Varför gör du det du gör? Vilka krafter driver dig framåt utifrån där du står idag? Hur vill du göra det?

Om du inte vet svaren på ovanstående frågor är min uppriktiga uppmaning att ta reda på dem. Nu.

Företag, företagare, ägare och VD:

  1. Vad är kärnan i företaget, hur ser dess värderingar ut och vart är ni på väg med den vision som för er framåt?
  2. Varför gör ni det ni gör? Med vilken energi är det tänkt att företaget ska drivas framåt? Vet ledningsgruppen, kollegorna och medarbetarna vad det är ni gör, varför och hur uppdraget ska utföras? På riktigt?

Gör det och gör det Bra.

När du som människa har en känsla i ryggraden för varför du är här på jorden, vad som är viktigt och varför du gör det du gör samt hur du vill göra det, når det goda i dig ut. Att gå till handling ser olika ut från person till person och det viktiga är att du finner och gör på ditt sätt.

Detsamma gäller företaget. När kärnan och dess vision når ut till alla berörda, på djupet, börjar ni göra det ni är bra på och är här för att ge era kunder. Ni bidrar till något större, något djupare och med det mål och den mening ni själva satt för er verksamhets existens.

Vad behöver dina medmänniskor?

Med grepp enligt ovan, kunskap om din kärna, medvetenhet i vad du gör och varför, kan du rikta allt du har utåt, till människorna, på ditt sätt. Förutsatt att du är förankrad i kärlek (och inte i rädsla) kommer alla dina förehavanden bidra till liv. ♥

sign300 x

________________________________________________________________________________

Tar hand om kvinnor, mammor och företagarinnor på deras väg genom livet.
Tar hand om kvinnor, mammor och företagarinnor på deras väg genom livet.

Hur göra vad med vem?

Att anlita Woman Soul Business 

Vi kan utgå från några igenkänningspåståenden:

– Jag har ingen aning om hur jag ska formulera mina värderingar och min vision för livet.

Woman Soul Business ger dig möjligheten att i en s.k. Soul Research skala ner in till din existentiella kärna och ta reda på mer vem du är och vad du vill, innerst inne. Genom den förankringen kommer du att med din personliga drivkraft och livsgnista föra ditt liv framåt och därmed ge av ditt bästa till andra. På riktigt.

– Jag har inte riktigt klart för mig vad som är företagets kärna och vision och hur jag ska föra det ut till mina anställda/samarbetspartners/underkonsulter.

Woman Soul Business börjar alltid med människan bakom företaget. Den som sått fröet till affärsidén och lagt grunden till den vision som från början gett kraft till verksamhetens existens. Ur den människans djupare tanke och intention med varför ni gör det ni gör kommer vägar och verktyg för att kommunicera ut det till alla berörda som ska representera och arbeta i företagets anda.

Slutresultatet ska handla om att alla vet varför ni gör det ni gör, HUR ni ska göra det och sin funktion i det. På så sätt kan företaget ta till vara på personliga resurser men ändå stå stadigt i den gemensamt lagda grunden för att gå framåt och utåt. Människor växer, företaget får livskraft, och kunderna vet att ni är bäst på det ni gör.

Woman Soul Business Facilitator är ännu inte paketerat på hemsidan men kan enkelt efterfrågas genom att kontakta mig.

Är du soloföretagare och personligt varumärke rekommenderar jag ett kostnadsfritt medlemskap i Business Step Up vilket ger dig tillgång till min Soul Research for Business.

– Jag har fullt upp med att vara mamma med allt vad det innebär.

Woman Soul Business hjälper dig att ta reda på din kärna, vision och värdegrund för livet. Det du står och går för bidrar stort till grunden i den plattform som dina barn ska stå på i hela sitt liv. Vi tittar på vad du vill ge dina barn för existentiella grunder som följer dem in i den tid när de ska skapa sina egna liv. Du kanske behöver förstå din egen bakgrund lite djupare, skala av sånt som du inte vill ha med dig in i ditt moderskap för att vi genuint och förankrat ska kunna fokusera på vem du är och hur du vill vara som mamma. Innerst inne. Och ur allt det bjuda in till och arbeta för en gemensam grund tillsammans med pappan vars förankring och värdegrund är lika viktig.

När du föder barn bidrar du till existensen, när du axlar moderskapet inifrån och ut bidrar du till livsgnistan. Det är vad du ska använda en Mammakonsultation till.

– Jag sitter här och har ingen aning om hur jag ska ta mig igenom dagen. Mår skit och vill bara dra något gammalt över mig. Men egentligen vill jag få hjälp att komma på fötter.

Woman Soul Business erbjuder energibehandling till människor som mår dåligt. Du kan vara utbränd, låg eller befinna dig vid ett vägskäl i livet. Du kanske inte känner dig i balans så som du vet att du kan känna dig och fungera som människa.

Tillsammans tar vi reda på vad vi kan göra för att få dig upp på fötter, fungera och må bra. Det är första steget. Vision och värdegrund kommer antingen med i processen från början eller så kommer den in lite senare när vi nystat upp grundorsaken till din obalans. Varför du mår som du gör och ur det insikter om vad du behöver göra istället.

Tillsammans är vi oslagbara, vi människor, förankrade inifrån kärleken och ut.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *