Del 7 av Vägen till ett funktionellt liv i 7 delar.

Posted on Leave a commentPosted in 7 steg till ett funktionellt liv, Blogg100, Livets verksamhet

Altea behövde genomföra några samtal med de människor som stod i direkt relation till henne. Hon såg en möjlighet att göra det på ett nytt sätt, med sitt livsuppdrag som medverkande energi, att öppna upp relationen och kommunikationen med något djupare och viktigare än det som de tidigare hade mötts i.

Hon visste också att vissa av dessa människor inte skulle följa med på den väg som nu låg framför henne. Känslan och upplevelsen av hennes grundläggande mål och mening med livet skulle helt naturligt leda till att hon valde bort människor. Och deras beteenden samt värderingar. Hon var klar över vad det var som gällde för ett hållbart resultat och för att hon inte skulle tappa målet ur sikte.

Med tiden kom Altea att upptäcka vad det var hon egentligen ville jobba med för att få utrymme att uttrycka mer av det som hon nu visste var hennes egentliga kapacitet. Från att ha smugit runt i skuggan av sig själv klev hon fram i ljuset och gav sig plats att växa, klippa ner det som behövdes, förankra sina nya insikter än mer och ta tag i livet med en öppen famn, ett pulserande hjärta och närvarande själ.

Hon visste vem hon var. Hon visste vad hon kan åstadkomma. Och hon visste också att livet skulle visa henne vägen.

 

Läs serien om 7 delar från början här >

 

Var lyhörd för det som kommer din väg. Det kan vara nycklar till både det som hindrar och begränsar i din bakgrund och din framtida väg för ett funktionellt liv där du kan må gott och pulsera allt det som är DU. ♥

sign300 x

#57 / 100